ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์รวบรวมข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับ  
 
หากท่านยังไม่ได้ทำการลงทะเบียนอีเมล ท่านสามารถลงทะเบียนอีเมลได้ที่ Banner ด้านซ้ายมือ
และศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนได้ที่ VDO Youtube ด้านล่างนี้
 
ท่านที่เพิ่งเริ่มต้นใช้งาน Google Apps ให้เริ่มต้นที่หัวข้อ Welcome "Your first days with Google"
เพื่ออ่านรายละเอียดขั้นตอนการใช้งานเบื้องต้น
 
สำหรับท่านที่ต้องการเรียนรู้การใช้งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดทำคลังความรู้
โดยแยกเป็นการเรียนรู้แต่ละ Application ไว้เป็นหมวดหมู่
 
ในเว็บไซต์นี้ เราพยายามรวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับ Google Apps ให้สมบูรณ์แบบมากที่สุด
ทั้ง VDO Youtube และคู่มือการใช้งานแบบ PDF
 
"เราเชื่อมั่นว่า ท่านสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ โดยไม่จำเป็นต้องเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมเลย"วิธีการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษา 

วิธีการลงทะเบียน Gmail สำหรับอาจารย์