FAQ‎ > ‎

Outlook Settings

 1. เริ่มต้นที่ Microsoft Outlook จากเมนู เลือกคำสั่ง Tools -> E-mail Accounts
 2. จากหน้าต่างที่ปรากฏเลือกที่คำสั่ง ”New…”
 3. เลือก “Manually configure server settings or additional server types” แล้วกดปุ่ม Next
 4. เลือกที่คำสั่ง “Internet E-mail” แล้วกดปุ่ม Next
 5. ใส่ค่าต่าง ๆ ดังนี้
  • Your name : <ใส่ชื่อที่จะให้ปรากฏใน email>
  • E-mail Address : <ใส่ email address>
  • Account Type : POP3
  • Incoming mail server : pop.gmail.com
  • Outgoing mail server (SMTP) : smtp.gmail.com
  • User Name : <ใส่ email address>
  • Password : <ใส่ password >
  • Remember password : [ให้ set ถ้าต้องการให้โปรแกรมจำ password เอาไว้]
  • จากนั้นกดที่ปุ่ม “More Settings…”
 6. ที่ Tab “Outgoing Server” เลือกที่ “My outgoing server(SMTP) requires authentication” และ ที่ “Use same settings as my incoming mail server”
 7. ที่ Tab “Advanced” ให้ใส่ค่า ดังนี้
  • Incoming Server (POP3) : 995
  • This server requires an encrypted connection (SSL) : set
  • Outgoing server (SMTP) : 465
  • Use the following type of encrypted connection : SSL
 8. กดที่ปุ่ม “OK” จะกลับไปที่หน้าก่อนหน้า 
 9. ให้กลับเข้ามาที่หน้านี้อีกครั้ง เพราะโปรแกรมจะเปลี่ยนค่าให้กลับเป็นค่าตั้งต้นแล้วจึงกดปุ่ม “Next”
 10. รอให้โปรแกรมทำการตรวจสอบ ค่าต่าง ๆ จนเสร็จ (อาจมีการใส่ Password ในกรณีที่ไม่ได้ใส่ Password ไว้ในตอนแรก) ถ้าหากไม่มีปัญหาให้กดที่ปุ่ม Finish เพื่อเสร็จสิ้นการติดตั้ง