สร้างง่าย

ท่านสามารถสร้างเว็บไซต์ของโครงการได้โดยไม่ต้องเขียนรหัสแม้สักบรรทัดเดียว ง่ายเหมือนเขียนเอกสาร และเพื่อให้ประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น คท่านสามารถจัดเตรียมเทมเพลตที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้นับร้อยรายการเพื่อใช้งานได้อีกด้วย


การควบคุมการรักษาความปลอดภัยของระบบและระดับเว็บไซต์

ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการสิทธิ์การแบ่งปันไซต์ให้กับผู้อื่น และท่านสามารถแบ่งปันและยกเลิกการเข้าถึงไฟล์เมื่อใดก็ได้


ทำงานได้ในหลายระบบปฏิบัติการ

Google Sites ทำงานในเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์พีซี Macintosh และ Linux อาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครองไม่ต้องซื้อหรือดาวน์โหลดซอฟต์แวร์หัวข้อสื่อการเรียนรู้ดัวยตนเองของ Google Site
 • การสร้าง Google Site และ Page

 • E-Portfolio with Google Site (ทำเว็บไซต์ ง่ายแค่ปลายนิ้ว)
  โดย อ.
  ทศพล บ้านคลองสี่
  อาจารย์ประจำภ
  าควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • การเพิ่มรูปภาพและ link บน Google Site 

 • การเพิ่มวิดีโอ Youtube บน Google Site