Temp Drive and Document


เข้าถึงไฟล์จากที่ใดก็ได้

Google ไดรฟ์บน Mac, คอมพิวเตอร์พีซี, แอนดรอยด์ หรืออุปกรณ์ iOS จะทำให้คุณมีพื้นที่เดียวสำหรับไฟล์ฉบับปัจจุบันจากทุกที่


พกไฟล์ไปใช้ชีวิตพร้อมกับคุณ

แบ่งปันไฟล์เดียวหรือทั้งโฟลเดอร์กับบุคคลที่กำหนดหรือทีมงานทั้งหมดหรือกระทั่งพนักงานชั่วคราว พันธมิตร และผู้ที่มีสิทธิ์ สร้างและตอบกลับความคิดเห็นในไฟล์เพื่อรับข้อเสนอแแนะและเพิ่มแนวคิดใหม่ๆ

หัวข้อสื่อการเรียนรู้ดัวยตนเองของ Google Drive และ Google Document  • การจัดการโฟลเดอร์

YouTube Video


  • การแชร์และกำหนดสิทธิ์

YouTube Video


  • การสร้าง Google Doc

YouTube Video


  • การสร้าง Google Sheet

YouTube Video

Comments